Advies en ondersteuning tijdens het ontwerpproces.

Het opbouwen van een nieuwe onderneming of het optimaliseren van een bestaand bedrijf kan een tijdrovend en kostbaar proces zijn. Combineer dit met de dynamiek van technologie en de benodigde hoeveelheid creativiteit die nodig is om met een passend ontwerp te komen en je kan door de bomen het bos niet meer zien. Waar moet u beginnen? We zagen dat er een behoefte was aan advies tijdens ontwerp en IT projecten, dus we hebben een systeem ontworpen om dit proces makkelijker te maken.

Consult first.

We kunnen geen beloftes maken voordat we zeker weten dat we een goede match zijn. Voordat wij een project aannemen stellen wij voor om eerst een afspraak in te plannen, zodat we elkaar en onze ondernemingen beter leren kennen. Dit is essentieel bij het opbouwen van een langdurige samenwerking. Als er vanuit beide kanten een goed gevoel is kan de samenwerking van start gaan. Samen werven wij een objectieve blik op wat u nodig heeft en wat uw wensen zijn, zodat we een perfecte oplossing neer kunnen zetten.

Design second.

Nadat we een duidelijk beeld hebben van het probleem dat opgelost dient te worden gaan we nadenken over een passende oplossing. Elke situatie is anders, waardoor we geen kant-en-klare oplossing klaar hebben liggen. Tijdens het vooronderzoek en ontdekkingsfase creëren we concepten en modellen om ons denkproces in kaart te brengen. Als we er zeker van zijn dat we het oorspronkelijke probleem hebben opgelost en de oplossing past binnen uw bedrijf, transformeren we een concept tot een eind product.

Ons proces

1. Intake

Voordat we van start gaan houden we een intake gesprek om u en uw onderneming beter te leren kennen. Tijdens dit gesprek zal naar voren komen of we een goede match zijn voor elkaar.

2. Diagnose

We moeten eerst het daadwerkelijke probleem in kaart brengen, voordat we aan een oplossing kunnen werken. In deze fase leggen we het onderliggende probleem en uw doelen naast elkaar.

3. Onderzoek

Nadat we een duidelijk beeld hebben van de richting die we op moeten, gaan we van start met de onderzoeksfase. We willen alles leren over u, uw bedrijf, branche en concurrenten.

4. Concept

We hebben nu een duidelijk beeld van het probleem, uw doelen en de context van de opdracht. De volgende stap is brainstormen over een oplossing en hier komen ideeën en concepten uit.

5. Feedback

We zullen onze ideeën en concepten presenteren en u kunt hier feedback op geven. Op deze manier komen we uit op een product dat aan al uw behoeftes en eisen voldoet.

6. Resultaat

Als het eindproduct uw oorspronkelijke problemen oplost en u bent tevreden met het eindresultaat kunnen we het project afronden. We horen graag hoe u de samenwerking heeft ervaren.