Stichting XYZ

Highlights:

Website redesign

Content writers

Uitgebreide test periode

Stichting XYZ komt op voor kinderen en ouders die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Ze geloven dat ieder kind een gelijke kans verdient. De vakkundige mentoren van Stichting XYZ begeleiden kinderen bij hun cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden. Ook ondersteunen ze ouders met coaching en trainingen. Dit alles wordt gedaan in nauwe samenwerking met onderwijs- en welzijnsinstellingen. Stichting XYZ werkt integraal, individueel en cultuursensitief.

 

Een website redesign houdt in dat een bestaande website onder de loop genomen wordt en (deels) opnieuw ontworpen wordt. Er kunnen meerdere redenen zijn om uw huidige website te re-designen, oftewel te herontwerpen. Enkele redenen kunnen zijn:

  • De inhoud van de website is onvolledig, verouderd of incorrect
  • De website is niet aantrekkelijk genoeg
  • De website trekt niet genoeg bezoekers

In het geval van Stichting XYZ voldeed de website niet aan de strategische doelen van de organisatie. Bij het oude ontwerp was niet goed nagedacht over wat de organisatie wou uitstralen, wie de doelgroep was en wat de inhoud moest zijn.

Content writers

Om er voor te zorgen dat de website het beoogde effect zou hebben heeft Stichting XYZ content writers ingezet om samen te kunnen werken tijdens het opbouwen van de website. Dit houdt in dat de teksten geschreven zijn door professionele tekst schrijvers. We hebben onze krachten gebundeld om tot een mooi eind resultaat te komen.

Uitgebreide test periode

Vanuit Stichting XYZ is de website continu getest, waardoor verbeteringen en optimalisaties constant doorgevoerd konden worden. Dit is een van de redenen waardoor dit project goed is verlopen.

“Ik ken UNIQA als een gedegen bedrijf dat werk naar perfectie wilt uitvoeren. UNIQA is proactief, houdt van duidelijkheid en denkt heel graag mee over oplossingen.”
Haci Sariaslan
Bestuurslid
Scroll Up